Gunvor Johansson

Gunvor Johansson
Staffanstorp, 046-25 61 54
gunvor.ivars@telia.com

Välkommen

till Kyrkotextil i Syd

Gunvor Johansson, konstväverska
>

.
Med lång
erfarenhet av kyrkotextil.

Varje vävnad anpassas i form,
färg och kvalité för kyrkan.

Välkommen med er förfrågan!

www.kyrkotextilisyd.com

Kristina Lindkvist

Bild 1:1Bild 1:2Bild 1:3Bild 1:4

Bild 1:5Bild 1:6Bild 1:7

Webbdesign & Webbproduktion: MW Production